Seznam zaposlenih

Dorotea Kralj, univ. dipl. pedagog in zgodovinar, spec. za supervizijo – predstojnica


Magdalena Rožanc Dernikovič, univ. dipl. psiholog, spec. psih. svetovanja


Maja Premelč Ban, delovni terapevt, univ. dipl. pedagog


Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psiholog, psihoterapevt, supervizor


Simona Kozjak, prof. defektologije


Ana Simončič, absolventka mag. študija spec in rehabilitacijske pedagogike


Neja Briški, univ. dipl. psiholog


Alja Kumar, univ. dipl. spec. in rehabilitacijski pedagog


Jasna Lovrečič, univ. dipl. socialni pedagog


Meta Oven, univ. dipl. socialni pedagog