Dorotea Kralj, prof. pedagog in zg., spec. za supervizijo – predstojnica


Maja Premelč, delovni terapevt, univ. dipl. pedagog


Magdalena Rožanc Dernikovič, univ. dipl. psiholog, spec. psih. svetovanja


Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psiholog, psihoterapevt, supervizor


Maja Frencl Žvanut, univ. dipl. psiholog, psihoterapevt v superviziji


Simona Kozjak, univ. dipl. socialni pedagog


Meta Oven, univ. dipl. socialni pedagog


Ana Simončič, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike


Tina Grzetič, mag. prof. inkluzivne pedagogije


Iris Poklar, mag. psihologije