NAŠE DEJAVNOSTI
V okviru osnovne dejavnost Svetovalnega centra, ki je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev ter podpora otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja, nudimo:

  • svetovalno, psihoterapevtsko in terapevtsko delo,
  • delo z nadarjenimi,
  • učno pomoč,
  • predavanja, seminarje in supervizijo strokovnim delavcem v vrtcih in šolah.

S svojim strokovnim delom kontinuirano gradimo institucijo, ki skrbi za ohranjanje in varovanje duševnega zdravja otrok, mladostnikov, družin. Sodelujemo v svetovanju vzgojiteljem, učiteljem ter delujemo preventivno v lokalni skupnosti in družbi kot celoti.

Svetovalni centri v Mariboru, Ljubljani, Kopru in v Novem mestu imajo enoten koncept dejavnosti, sprejet v letu 1992, v katerem ima največji delež  (60 -75 % ) individualno svetovalno delo. V to obliko pomoči se letno vključi okoli 4500 otrok in mladostnikov, najpogosteje zaradi učnih težav (preko 50 %), sledijo jim vedenjske in čustvene motnje. Potrebe po obravnavi v teh ustanovah iz leto v leto naraščajo. Multidisciplinarni model delovanja in visoka strokovna izkušenost ter usposobljenost kadrov omogočajo hitro ter učinkovito odzivanje na aktualne stiske, ki so povezane s sodobnimi družbenimi razmerami v družini (spremembe komunikacije v družini, nasilje, stresi, krizni dogodki) in prilagajanjem na same spremembe v šolskem sistemu (inkluzija, podaljšanje trajanja šolanja…).

V svoji viziji želi Svetovalni center v Kopru s svojo dejavnostjo pokrivati območje Slovenske Istre in Krasa, področje Ilirske Bistrice in notranjske ter tudi Tržaško zamejstvo, saj za slovensko govorečo populacijo otrok, mladostnikov in staršev v Italiji takih storitev primanjkuje.